Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest prekursorem we wdrażaniu wielu nowatorskich rozwiązań mających na celu pełną realizację praw człowieka oraz integrację społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie. Od blisko 8 lat prowadzi 9 Centrów DZWONI na terenie kraju i doświadczenia zdobyte w tym czasie pokazują, że zatrudnienie wspomagane jest jedną z podstawowych form wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności na otwartym rynku pracy. Dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi organizacjami działającymi na polu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Europy Zachodniej, szczególnie Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych KARE (Irlandia) oraz Europejską Unią Zatrudnienia Wspomaganego (European Union of Sapported Employment) PSOUU jest pierwszą w Polsce agencją pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wprowadzającą światowe standardy zatrudnienia wspomaganego i wykorzystującą doświadczenia międzynarodowych ekspertów. Zaadaptowano model zatrudnienia wspomaganego do potrzeb oraz przepisów prawnych obowiązujących na polskim rynku pracy i stworzono własne standardy wspomagania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W Centrach DZWONI zatrudniono wyspecjalizowaną kadrę pracowników, tj. psychologów, doradców zawodowych i trenerów pracy, których zadaniem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wyborze drogi zawodowej, w planowaniu kariery, poszukiwaniu miejsca pracy, aplikowaniu o pracę, a także w szkoleniu stanowiskowym oraz w utrzymaniu pracy. Dotychczas z oferowanego wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego skorzystało blisko 2 000 osób, z czego około 700 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

 

Od 1 września 2015 r ostródzkie Koło PSOUU dołączyło do grona Kół prowadzących Centra DZWONI. Na jego lokalizację wybrano obiekt przy ul. Kościuszki 2 (budynek przychodni lekarskich) na III piętrze w p. 312 (obok Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00. Kontakt: tel. 692 819 525, e-mail: ostroda@centrumdzwoni.pl

 

Celem działalności Centrum DZWONI w Ostródzie jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Oferta Centrum obejmuje:

  • trening kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych,
  • indywidualne pośrednictwo pracy,
  • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno – doradcze,
  • próbki pracy,
  • indywidualne zajęcia praktyczne w zakładach pracy (praktyki),
  • wsparcie osób, które już znalazły zatrudnienie.

Zapraszamy wszystkich potencjalnych beneficjentów.