REGIONALNA ORGANIZACJA SELF- ADWOKATÓW ( w skrócie ROSA ).

Od 01 września 2010r. w naszym Kole przy Warsztacie Terapii Zajęciowej działa REGIONALNA ORGANIZACJA SELF- ADWOKATÓW ( w skrócie ROSA ). ROSA tworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną z naszego Warsztatu, które chcą coś zmienić w swoim życiu, które chcą mieć wpływ na sprawy dotyczące osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizacja zajmuje się problemami osób z niepełnosprawnością intelektualną:

  • prawami tych osób, - barierami jakie napotykają,
  • organizacją ich czasu wolnego,
  • popularyzacją pozytywnych informacji o osobach z niepełnosprawnością intelektualną – walka ze stereotypowym ich postrzeganiem.

Spotkania ROSA odbywają się przynajmniej raz w tygodniu i są nieobowiązkowe. W bieżącym roku mamy około 20 aktywnych członków. Uczestnicy wybierają raz w roku lidera grupy, który zajmuje się kwestiami organizacyjnymi. Wybierany jest także jego zastępca i sekretarz.

Regionalna Organizacja Self-Adwokatów od dwóch lat współpracuje z Katedrą Pedagogiki Specjalnej UWM w Olsztynie – organizuje prelekcje, wykłady , zajęcia integracyjne o tematyce związanej z niepełnosprawnością intelektualną , które cieszą się ogromną popularnością wśród studentów.

ROSA w Ostródzie jest również współorganizatorem Tygodnia Osoby Niepełnosprawnej organizowanego przez Zasadniczą Szkołę Zawodową im S. Staszica w Ostródzie i CKU w Ostródzie , gdzie występuje z cyklem prelekcji, przygotowuje materiały informacyjne itp.

ROSA nagrała trzy filmy dotyczące życia osób z niepełnosprawnością intelektualną: „Ubezwłasnowolnienie”, ”Nasza droga do niezależności”, ”Prawo do miłości”. Filmy poruszają bardzo ważne dla członków grupy problemy, występują w nich sami self-adwokaci opowiadając historie swojego życia. Filmy prezentowane są na spotkaniach z młodzieżą w szkołach, na spotkaniach ze studentami, na zebraniach rodziców. Dzięki nim łatwiej pokazać jak osoby z niepełnosprawnością postrzegają rzeczywistość, jak żyją, o czym marzą i że chcą być pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.

Dzięki działalności ROSA specjaliści z naszego Koła opracowali i wydali podręcznik pt. ”Jak reprezentować samego siebie - poradnik dla przyszłych self-adwokatów” - w tekście łatwym do czytania.

Członkowie ROSA starają się o to, by móc zabrać głos na różnych spotkaniach, konferencjach itp. dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną. Walczą o przestrzeganie zasady – NIC O NAS BEZ NAS. Starają się być i aktywnie uczestniczyć na każdej konferencji dotyczącej osób z niepełnosprawnościami.

Self-Adwokaci w naszym Kole działają od 2004 r. Utworzenie Regionalnej Organizacji Self-Adwokatów – dało większe możliwości działania, dało większą motywację do pracy, regularnych spotkań. Serdecznie dziękujemy Pani Dorocie Tomaszewskiej - Tłoczkowskiej i Pani dr Monice Zimie - Parjaszewskiej za ogromną pomoc, wsparcie, przekazanie profesjonalnej wiedzy podczas całej działalności Self-Adwokatów w naszym Kole.

Regionalna Organizacja Self-Adwokatów powstała dzięki działaniom Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w ramach projektu „ Nic o nas bez nas .Rozwój ruchu Self-Adwokatów w Polsce”

Główne cele ROSA:

  • wzmocnienie posiadanych i nabycie nowych umiejętności wyrażania własnych poglądów i opinii w życiu społecznym,
  • poprawa wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • obrona praw i wolności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

O NAS … CZYLI KIM JESTEŚMY ?

Self- adwokat: to ktoś kto występuje sam w swoich sprawach, osobiście je reprezentuje. Jest tak jakby adwokatem swoich spraw i ludzi podobnych do siebie. Self-adwokatami są to osoby niepełnosprawne. Ruch self- adwokatów powstał w USA i rozwija się na całym świecie. U nas w Polsce self- adwokatami zajmuje się Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (w skrócie PSOUU). PSOUU organizuje dla nas, self -adwokatów szkolenia, konferencje i inne spotkania . To dla nas bardzo ważne , ponieważ wiele dorosłych osób nie słucha nas, nie liczy się z naszym zdaniem. Wielu rodziców, terapeutów, specjalistów uważa, że nie potrafimy być samodzielni, że nie umiemy podejmować decyzji. Nie doceniają nas i naszych umiejętności. Oni czasami traktują nas jak duże dzieci - a przecież My jesteśmy dorośli! Chcemy sami decydować o sobie i swoich sprawach. Chcemy popełniać błędy - bo kto ich nie popełnia? Prawie każdy uczy się na swoich błędach. My też tak chcemy! Chcemy mieć większy wpływ na swoje życie. W naszym Warsztacie grupa self adwokatów istniej od kilku lat. Od 2009 roku spotykamy się regularnie. Rozmawiamy o sprawach osób niepełnosprawnych, o tym co dla nas jest najważniejsze. Nasza grupa liczy kilkanaście osób. W naszych spotkaniach może uczestniczyć każdy kto chce rozmawiać i ma coś do powiedzenia. Poruszamy różne tematy - czasami bardzo łatwe i miłe a czasami mniej przyjemne i bardzo trudne. Dyskusje jakie odbywamy na naszych spotkaniach nie są trudne dla nas . Umiemy już mówić w swoim towarzystwie. Znacznie trudniejsze jest występowanie publiczne ale i do tego jesteśmy przygotowywani.

Katarzyna i Paweł –Self-Adwokaci

Osoba wspierająca ROSA – Małgorzata Grzyb

Kontakt:

wtz.ostroda@psouu.org.pl

89/642 80 30