Projekt pn. "Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych typach placówek - w Zespole Rehabilitacyjno - Terapeutycznym - edycja IV" realizowany jest w terminie od dnia
1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2021 roku.

Zadanie przewiduje:

- dla 25 uczestników - organizację 0,5-godzinnych zajęć indywidualnych ze specjalistą (psychologiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, fizjoterapeutą) - według diagnozy potrzeb
i indywidualnych możliwości każdego z beneficjentów,

- dla 5 uczestników - organizację grupowej terapii zajęciowej, trzy razy w tygodniu po 4 godziny; w tym czasie każdy z uczestników będzie też realizował indywidualne zajęcia
z fizjoterapeutą (0,5 godziny).

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.