Niniejszym uprzejmie informuję, iż w dniu 18 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS, na wniosek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie zatwierdził zmiany w Statucie w tym zmianę nazwy Stowarzyszenia. Nowa nazwa Stowarzyszenia brzmi:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie, (skrót: PSONI)