Grupa wsparcia dla rodziców

Dla rodziców i opiekunów prawnych naszych podopiecznych organizujemy cykliczne spotkania szkoleniowo-warsztatowe, prowadzone przez pracowników placówek ostródzkiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach psychoedukacyjnych prowadzonych przez psychologów. Obejmują one m.in. ćwiczenia polegające na rozwijaniu samoświadomości oraz doskonaleniu umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, efektywnego rozwiązywania konfliktów, skutecznego radzenia sobie ze stresem, rozumienia i kontroli doświadczanych emocji, itp. Istnieje możliwość zorganizowania spotkań ze specjalistami innych dziedzin
logopedami lub fizjoterapeutami.
Spotkania mają charakter grupy wsparcia. Umożliwiają one rodzicom i opiekunom dzielenie się swoimi doświadczeniami, jak również radościami, trudnościami i wątpliwościami, które pojawiają się w trakcie wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Mamy nadzieję, że stanowią także atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego i dają szansę rozwijania zainteresowań.