INFORMACJE

Pytasz nie błądziszPoradnictwo prawne i obywatelskie obejmuje udzielenie porady prawnej lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę, ze wskazaniem wynikających z niego praw i obowiązków oraz o trybie, podmiocie lub organizacji właściwych do jej załatwienia.

Uzyskać poradę może każdy dorosły mieszkaniec województwa warmińsko – mazurskiego
potrzebujący pomocy w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Porady prawne i obywatelskie są świadczone w zakresie:
prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego i spadkowego
prawa karnego,
prawa administracyjnego,
prawa pracy,
prawa ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej,
prawa spółdzielczego,
prawa gospodarczego publicznego i prywatnego,
przepisów dotyczących osób bezrobotnych, niepełnosprawnych,
mieszkaniowych,
świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
imigracji/repatriacji,
praw obywatelskich,
praw konsumenckich,
stosunków międzyludzkich i sąsiedzkich.

Zapraszamy do kontaktu z doradcami osobiście, w siedzibach Ośrodków lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00.

Zapewniamy realizowanie porad z zachowaniem zasad: bezpłatności, bezstronności, poufności, aktualności i rzetelności informacji.


Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem projektu „Pytasz – nie błądzisz. Ośrodki poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie warmińsko – mazurskim” od września 2011r. do sierpnia 2015r.Celem projektu jest stworzenie efektywnego systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie warmińsko – mazurskim poprzez utworzenie i prowadzenie 3 Regionalnych Ośrodków Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Olsztynie, Elblągu i Ełku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dane teleadresowe Regionalnych Ośrodków:

ADRES I DANE KONTAKTOWE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OSTRÓDZKIEGO
Elbląg
ul. Bałuckiego 5 Ł; 82-300 Elbląg
                             
Tel./fax.: 55 642 42 49
Tel: 501 274 606
e-mail: elblag@pytaszniebladzisz.eu


Zapraszamy do kontaktu z doradcami osobiście, w siedzibach Ośrodków lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00.
Istnieje możliwość spotkanie z doradcą w miejscu zamieszkania.


Ełk
ul. Małeckich 3, lok. 8; 19-300 Ełk
Tel./fax.: 87 732 11 11
Tel: 501 274 611
e-mail: elk@pytaszniebladzisz.eu

Olsztyn
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17, lok. 105; 10-575 Olsztyn
Tel./fax.: 89 523 77 82
Tel: 501 274 665
e-mail: olsztyn@pytaszniebladzisz.eu